Aktualności

15 10-2015

Wykonanie audytu energetycznego

Proponujemy wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami nowej ustawy. Prowadzimy je na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych...

30 06-2015

Gazy cieplarniane - ISO 14064

ISO 14064 to seria norm wydana aby zapewnić spójność raportowania i inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Druga część normy zapewnia przewodnik do prowadzenia projektów związanych...

8 04-2015

Zarządzanie energią - ISO 50001

EN 16001 oraz międzynarodowy standard ISO 50001 to standardy specyfikujące wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak normy samochodowe dla ISO 9001 tak normy EN 16001 / ISO 50001 koncentrują...

1 09-2013

BHP dla podwykonawców - SCC / VCA

SCC/VCA to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Głównym jego celem jest ocena systemu zarządzania podwykonawców. System zbudowany jest w oparciu o listy kontrolne zawierające...

ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę