Systemy zarządzania

Wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania

Gazy cieplarniane

ISO 14064 to seria norm wydana aby zapewnić spójność raportowania i inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Druga część normy zapewnia przewodnik do prowadzenia projektów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych a jej trzecia część podaje wytyczne do walidacji i weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych. ISO 14064 to doskonałe uzupełnienie ISO 14001 w obszarze emisji gazów cieplarnianych. Pozwala w sposób wymierny wyliczyć emisję gazów cieplarnianych. Oblicz swój udział w globalnym ociepleniu. Przy naszej pomocy opracuj i certyfikuj raport dotyczący emisji / pochłaniania gazów cieplarniany. Wdróż i certyfikuj projekty dotyczące obniżenia emisji GHG.

Zarządzanie energią

EN 16001 oraz międzynarodowy standard ISO 50001 to standardy specyfikujące wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak normy samochodowe dla ISO 9001 tak normy EN 16001 / ISO 50001 koncentrują swoje wymagania w specyficznym obszarze zarządzania środowiskowego. Norma pomaga organizacjom zrozumieć, zinwentaryzować, sparametryzować i w konsekwencji ograniczać zużycie energii. W końcu wdrożenie systemu zarządzania pozwala zwymiarować oszczędności związane z podjętymi działaniami. Oszczędzaj energię w podejściu systemowym. Wdrażaj EN 16001 / ISO 50001 i licz zyski.

BHP dla podwykonawców

SCC/VCA to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Głównym jego celem jest ocena systemu zarządzania podwykonawców. System zbudowany jest w oparciu o listy kontrolne zawierające wymagania jakie należy spełnić. W przeciwieństwie do systemów zarządzania opartych o ISO 14001 oraz OHSAS 18001 certyfikacja podzielona jest na dwa etapy: certyfikacja personelu oraz certyfikacja organizacji. Certyfikacja SCC/VCA jest często wymagana przy realizacji kontraktów budowlanych na obszarze Europy zachodniej. W najbliższych latach prawdopodobnie będzie wymagana również do realizacji kontraktów w Polsce. SCC/VCA to doskonale narzędzie do nadzorowania podwykonawców. Wdrażaj SCC/VCA i zdobądź nowe kontrakty na rynkach zachodnich. Żądaj certyfikatu SCC/VCA od swoich podwykonawców zapewniając bezpieczne warunki pracy.

Bezpieczeństwo pracy

Problematyka bezpieczeństwa pracy oraz systemy zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 18001 coraz częściej zaczyna być traktowane jako sposób na ograniczanie kosztów w firmie. Poczucie bezpieczeństwa pracy i zadowolenie pracowników z korzystnych warunków pracy przekłada się wprost na wyniki finansowe poprzez zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie ilości wypadków i innych niepożądanych zdarzeń.

Jakość

Coraz więcej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych wymaga od swoich podwykonawców potwierdzenia na spełnienie określonych wymagań. Bardzo powszechnym i spotykanym na co dzień jest certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w organizacji systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.

Środowisko

Zauważana w ostatnich latach „moda” na ekologię sprawia że coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw cieszy się certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001. Certyfikat ten gwarantuje że firma w sposób racjonalny korzysta z zasobów naturalnych a co jest ważne dla wszelkich zainteresowanych stron poświadcza działalność zgodną z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000 jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.

Bezpieczeństwo informacji

System zarządzania bezpieczeństwem informacji to systematyczne podejście do zarządzania kluczowymi informacjami firmy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Wdrażany jest i certyfikowany w oparciu o normę ISO/IEC 27001.

Podstawowe korzyści płynące z systemowego podejścia do zarządzania

 • uporządkowanie i usystematyzowanie organizacji
 • wczesne wykrywanie słabych punktów i reagowanie przed niepożądanym zdarzeniem
 • polepszenie jakości wyrobów
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisku
 • oszczędność kosztów
 • zwiększenie konkurencyjności firmy
 • polepszenie wizerunku
 • zwiększenie udziału w rynku

Nasze usługi w zakresie systemów zarządzania

 • pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów zarządzania
 • szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych norm
 • prowadzenie auditów wewnętrznych
 • prowadzenie auditów u podwykonawców
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w firmie
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • identyfikacja wymagań prawnych i innych
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
 • identyfikacja zagrożeń
 • ocena ryzyka

Nasze podstawowe usługi związane z normami ISO 140064, EN 16001 oraz ISO 50001 oraz wymaganiami SCC/VCA

 • pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów zarządzania
 • szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych norm
 • szkolenia dla audytorów wewnętrznych oraz pełnomocnika
 • prowadzenie auditów wewnętrznych
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w firmie
 • opracowanie dokumentacji systemowej Identyfikacja wymagań prawnych i innych
 • identyfikacja aspektów energetycznych
 • pomoc w opracowaniu raportów dotyczących emisji / pochłaniania gazów cieplarnianych
 • wiele innych...
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz jej postanowienia. Więcej szczegółów