Nasze usługi

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę firm w zakresie Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Środowiska, Systemów Zarządzania oraz Audytów energetycznych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych usług na wdrażanie, szkolenia i audyty ISO 14001 i 50001.

Wdrażanie systemów zarządzania ISO

Systemy zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania wg międzynarodowych standardów: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, PN-N-18001, ISO 27001. Audity wewnętrzne na zgodność z ww. standardami. Audity podwykonawców. Konsultacje oraz pomoc w utrzymaniu Systemów Zarządzania. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Najwyższego Kierownictwa.

obsługa firm z zakresu Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

Kompleksowa obsługa firm z zakresu Ochrony Środowiska. Wnioski o wydanie pozwoleń. Oceny oddziaływania na środowisko. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zgłoszenia instalacji nie podlegających pozwoleniom. Programy gospodarki odpadami. Due diligence.

obsługa firm w zakresie BHP

Usługi BHP

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP. Pełnienie zadań służby BHP w przedsiębiorstwach. Szkolenia wstępne i okresowe. Audity bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego. Postępowanie powypadkowe.

Nadzór Inwestorski na budowie

Obsługa inwestycji budowlanych

Pełnienie funkcji koordynatora ds. BHP na budowie. Nadzór Inwestorski na budowie. Doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz BHP w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Audity bezpieczeństwa na budowie. Opracowywanie ocen oddziaływania na środowisko. Plany BIOZ. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Szkolenia ISO

Szkolenia

Prowadzenie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorców. Szkolenia wstępne i okresowe BHP. Szkolenia z zakresu wymagań prawnych. szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania. Wykładowcy z wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w przemyśle i usługach.

Identyfikacja wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska

Obsługa prawna

Identyfikacja wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska, BHP, Prawa Budowlanego oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi. Audyty zgodności. Konsultacje dotyczące interpretacji wymagań prawnych. Tworzenie oraz aktualizacja baz danych z aktualnymi przepisami dotyczącymi konkretnego przedsiębiorstwa.

Wykonanie audytu energetycznego

Audyt energetyczny

Wykonanie audytu energetycznego w oparciu o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz Ustawy o efektywności energetycznej.

ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę