• Wdrażanie ISO Kraków
  EFEKTYWNE
  SYSTEMY ZARZĄDZANIA
  WDRAŻANIE, SZKOLENIA, DOSKONALENIE
 • Audyt ISO Kraków
  INSPIRUJĄCE
  SZKOLENIA
  BHP, OCHRONA ŚRODOWISKA, SYSTEMY ZARZĄDZANIA, WYMAGANIA PRAWNE
 • Systemy zarządzania Kraków
  SKUTECZNA
  OBSŁUGA PRAWNA
  BHP, OCHRONA ŚRODOWISKA, ENERGIA

Kim jesteśmy

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę firm w zakresie Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Środowiska oraz Systemów Zarządzania.

Naszym celem jest długofalowa współpraca z firmami oparta na wzajemnym zaufaniu oraz obustronnym zadowoleniu.

Naszą główną zaletą jest elastyczność oraz zdolność dostosowania się do wymagań poszczególnych organizacji. Dzięki temu nie ograniczamy się do jednej formy współpracy. Wymiar i forma konsultacji zawsze dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań klienta...

Więcej o EKOBIOS
iso kraków szkolenia wdrażanie

Poznaj nasze usługi

Wdrażanie systemów zarządzania ISO

Systemy zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania wg międzynarodowych standardów: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, PN-N-18001, ISO 27001. Audity wewnętrzne na zgodność z ww. standardami. Audity podwykonawców. Konsultacje oraz pomoc w utrzymaniu Systemów Zarządzania. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Najwyższego Kierownictwa.

obsługa firm z zakresu Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

Kompleksowa obsługa firm z zakresu Ochrony Środowiska. Wnioski o wydanie pozwoleń. Oceny oddziaływania na środowisko. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zgłoszenia instalacji nie podlegających pozwoleniom. Programy gospodarki odpadami. Due diligence.

obsługa firm w zakresie BHP

Usługi BHP

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP. Pełnienie zadań służby BHP w przedsiębiorstwach. Szkolenia wstępne i okresowe. Audity bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego. Postępowanie powypadkowe.

Nadzór Inwestorski na budowie

Obsługa inwestycji budowlanych

Pełnienie funkcji koordynatora ds. BHP na budowie. Nadzór Inwestorski na budowie. Doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz BHP w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Audity bezpieczeństwa na budowie. Opracowywanie ocen oddziaływania na środowisko. Plany BIOZ. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Szkolenia ISO

Szkolenia

Prowadzenie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorców. Szkolenia wstępne i okresowe BHP. Szkolenia z zakresu wymagań prawnych. szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania. Wykładowcy z wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w przemyśle i usługach.

Identyfikacja wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska

Obsługa prawna

Identyfikacja wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska, BHP, Prawa Budowlanego oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi. Audyty zgodności. Konsultacje dotyczące interpretacji wymagań prawnych. Tworzenie oraz aktualizacja baz danych z aktualnymi przepisami dotyczącymi konkretnego przedsiębiorstwa.

Wykonanie audytu energetycznego

Audyt energetyczny

Wykonanie audytu energetycznego w oparciu o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz Ustawy o efektywności energetycznej.

Nowości

15 10-2015

Wykonanie audytu energetycznego

Proponujemy wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami nowej ustawy. Prowadzimy je na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych...

30 06-2015

Gazy cieplarniane - ISO 14064

ISO 14064 to seria norm wydana aby zapewnić spójność raportowania i inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Druga część normy zapewnia przewodnik do prowadzenia projektów związanych...

8 04-2015

Zarządzanie energią - ISO 50001

EN 16001 oraz międzynarodowy standard ISO 50001 to standardy specyfikujące wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak normy samochodowe dla ISO 9001 tak normy EN 16001 / ISO 50001 koncentrują...