Zarządzanie energią ISO 50001

Standard zarządzania energią ISO 50001

ISO 50001 to nowy standard międzynarodowy specyfikujący wymagania odnośnie zarządzania energią. Tak jak normy samochodowe dla ISO 9001 tak norma ISO 50001 koncentruje swoje wymagania w specyficznym obszarze zarządzania środowiskowego. Norma pomaga organizacjom zrozumieć, zinwentaryzować, sparametryzować i w konsekwencji ograniczać zużycie energii. W końcu wdrożenie systemu zarządzania pozwala zwymiarować oszczędności związane z podjętymi działaniami.

Oszczędzaj energię w podejściu systemowym. Wdrażaj ISO 50001 i licz zyski.

ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę