Gazy cieplarniane - ISO 14064

ISO 14064 dla gazów cieplarnianych

Mamy przyjemność poinformowania o rozszerzeniu naszej oferty o usługę Gazy cieplarniane - ISO 14064.

ISO 14064 to seria norm wydana aby zapewnić spójność raportowania i inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Druga część normy zapewnia przewodnik do prowadzenia projektów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych a jej trzecia część podaje wytyczne do walidacji i weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych.

ISO 14064 to doskonałe uzupełnienie ISO 14001 w obszarze emisji gazów cieplarnianych. Pozwala w sposób wymierny wyliczyć emisję gazów cieplarnianych.

Oblicz swój udział w globalnym ociepleniu. Przy naszej pomocy opracuj i certyfikuj raport dotyczący emisji / pochłaniania gazów cieplarniany. Wdróż i certyfikuj projekty dotyczące obniżenia emisji GHG.

ISO 9001 14001 OHSAS 18001 50001

Potrzebujesz wyceny dla swojej usługi?

Oferujemy usługi audytu, wdrażania i szkoleń z zakresu norm ISO
dla Systemów Zarządzania, Ochrony Środowiska i BHP

Wyceń swoją usługę